Văn Lang News

an online magazine for oversea vietnamese woman

Tài sản của 12 bộ mặt tham nhũng Việt Nam

Posted by vanlang on Tháng Tư 26, 2007

Cựu Chủ tịch                                        Lê Đức Anh                          2 tỉ USD + 7 tấn vàng
Bộ trưởng Quốc Phòng                      Phạm văn Trà                       2 tỉ USD + 3 tấn vàng
Thủ tướng                                            Phan văn Khải                      2 tỉ + USD  

Cựu Tổng Bí thư                                  Đỗ Mười                               2 tỉ USD

Chủ tịch                                                Trần Đức Lương                2 tỉ USD
Phó Thủ tướng                                    Nguyễn tấn Dũng                1 tỉ + USD
Tổng Bí thư                                          Nông Đức Mạnh                 1,3 tỉ USD
Chủ tịch Quốc hội                               Nguyễn văn An                   1 tỉ + USD
Cựu Bộ trưởng Ngoại giao                 Nguyễn mạnh Cầm            1 tỉ + USD

Cựu Thứ trưởng
Bộ Thương mại                                    Mai văn Dậu                        1 tỉ + USD
Cựu phó ủy ban thể dục
thể thao Quốc gia                                Lương quốc Đống              500 triệu USD
Cựu Tổng Bí thư                                  Lê Khả Phiêu                     500 triệu USD
Source: Đàn Chim Việt

About these ads

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: